Här kan du se några exempel på bildspel. Slutresultatet beror till stor del på dina bilder och ditt musikval som bestämmer tempot i bildspelet.
Mer information om bildspel finns HÄR.
Exempel 2 – Vintersemester 33 bilder Tid:03:35 Musik: WolfSound

Exempel 3 – Prinsessan Loenores dop på Drottningsholms slott, juni 2014. 15 bilder tid: 02:23. Musik: Free Flowing.

Exempel 4 Bildspel för väntrum. 34 bilder. Tid: 03:08. Musik Aurus Audio: Dark Cinematic. Här används ett lugnt tempo.
Allt kan förändras i ett bildspel. Ingen musik – tyst bildspel. Bildvisning är lämplig i 5-10 sekunder. Byte av bild kan ske lugnt eller häftigt.
Det går att lägga in företagsinformation och reklam.
Har du inte ett stort antal natur- och djurbilder har jag cirka 500 att tillgå – alla passar ett väntrum.

Exempel 5 Barn – små, som blir lite äldre. 53 bilder och 2 animationer. Tid: 03:16.

Exempel 6 Barn version två. 50 bider. Tid: 03:43. Musik: Grand Slam: This is Love.

Exempel 7 Erotik. Musiken består av trummor. 25 bilder. Tid: 02:28. WolfSound: Hollywood Trailer Percussion

Exempel 8 Erotik – samma bilder som ovan men med annorlunda musik. 25 bilder. Tid: 3 min. AudioMicro: Take it Easy